ماه: می 2017

Circuit: Route Optimizer v0.6.9 برنامه Circuit: Route Planner از فناوری‌های پیچیده که شامل وضعیت‌های ترافیکی، اطلاعات نقشه به‌روز و الگوریتم‌های پیشرفته می‌شوند استفاده می‌کند تا…

Read more